REx Diesel

Reduserer CO2-utslipp med 40 %

I REx Diesel blander vi inn 60 % diesel produsert av fornybare råvarer. Dette er råvarer som oppstår som avfall fra treindustrien eller fra matproduksjon. REx diesel oppfyller alle krav til drivstoff (blant annet EN 590), og kan derfor trygt fylles på alle dieselkjøretøy.

Ved å blande inn 60 % fornybar diesel vil vi samtidig redusere de totale utslippene av CO2 med 40 %.

Renere energi = Renere fremtid


Kontakt oss